Det grønne rommet

Det grønne rommet inviterer til aktivitet og ulike sanseopplevelser ved for eksempel å bruke ballbassenget, diverse husker, baller, bryterstyrte leker, pøller eller ergometersykkel. Rommet ligger i tilknytning til en velutstyrt gymnastikksal som kan disponeres etter avtale. Det grønne rommet har takheis.

Tilbake