Områdefaktoren skal gjenspeile eiendommens omsetningsverdi. Områdefaktoren skal multipliseres med taksten. 

Kartet kan også lastes ned som PDF

Fargeforklaring: