Stange kommune etablerte i august 2010 en forsterket skoleavdeling for elever med multifunksjonshemming. Avdelingen er knyttet til Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA) og kan romme 12 - 15 elever. Lokalene etter tidligere helsestasjonen i Ottestad og Åkershagan legesenter er blitt pusset opp og er nå lyse, innbydende og praktiske for både elever og personale.

 

Skoleåret 2017/2018 har vi 9 videregående elever og 5 grunnskoleelever ved avdelingen. Grunnskoleelevene ved avdelingen er elever fra Stange som er innskrevet ved sine hjemmeskoler og får sitt pedagogiske tilbud tilrettelagt ved ÅOA. Elevene som går på videregående skole kommer dette skoleåret fra både Stange, Hamar og Ringsaker har tilbud om Hverdagslivstrening. De er formelt sett elever ved Stange videregående skole med studiested Åkershagan.