Vær mot andre slik du vil andre skal være mot deg.

1. SAMARBEID OG MEDANSVAR
Vi er sammen om ansvaret for miljøet på skolen.
DERFOR:
- hjelper vi hverandre
- møter vi til rett tid
- har vi med det vi trenger.
- sørger vi for arbeidsro
- steller vi pent med bøker og materiell.
- holder vi skoleanlegget pent ute og inne.
- leverer vi melding ved fravær.


2. HENSYN OG OMTANKE
Alle må kunne kjenne trygghet og trivsel på skolen. Selv om vi er ulike, er vi alle like verdifulle som mennesker.
DERFOR:
- derfor må vi være positive og oppmerksomme mot hverandre.
- må ingen ertes eller plages, verken på skolen eller skoleveien.
- bruker vi ikke stygge ord.
- må vi være forsiktige i spill og unngå voldsom og farlig lek.
- må vi ikke slåss eller kaste stein/snøball

3. HELSE
Kroppen din er verdifull og du må ta godt vare på den
DERFOR:
- må ingen røyke eller bruke rusmidler
- spiser vi ikke slikkerier (unntak til fest)
- bør vi bruke hjelm når vi sykler


4. TRAFIKK OG SIKKERHET
Vi ønsker at skoletid og skolevei blir tryggest mulig.
DERFOR:
- følger de som kjører buss bussreglene
- oppfordrer vi til at elevene venter med å sykle til de går 4. klasse
- forlater vi ikke skolens område uten spesiell tillatelse
- følger vi de reglene som blir gitt for turer og ekskursjoner