Stange kommune deler årlig ut en rekke tilskudd til kulturlivet for å bidra til gode kulturopplevelser, kulturaktivitet og felles møteplasser for kommunens innbyggere. Søknader som gjelder ordinær drift/aktivitet har fast søknadsfrist 1. mai i 2021.

Søknader om kulturmidler til kulturprosjekter utenom ordinær drift/aktivitet behandles fortløpende gjennom året.

Les mer om de ulike ordningene her: