Frist for å søke om Spillemidler er 1. oktober hvert år.

Søknaden skal fylles ut her

Regler for å få Spillemidler finner du her.....

Idrettslag, skytterlag, turistforening, turstiforening og evt. andre godkjente søkere til spillemidler, som skal legge inn søknad må ta kontakt med koordinator for idrett og friluftsliv i Stange kommune, Line Kongssund, e-post: line.kongssund@stange.kommune.no eller på tlf. 948 88 225.

Dette gjelder både de som allerede står i køa for spillemidler og skal fornye eller gjenta sin søknad, og de som evt. er nye søkere. Søknadsportalen finner du her: www.anleggsregisteret.no  

Lokale kulturbygg som søker spillemidler forholder seg til samme frist, 1. oktober – og bruker samme søknadsportal. Ta alltid kontakt med kommunen anlegget ligger i, før du søker!

For å kunne søke om Spillemidler, må anlegget være prioritert i ”Kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet”

Stange Idrettsråd har ei viktig rolle i arbeidet med prioritering av spillemiddelsøknader.

Noe som er uklart: Ta kontakt!