Musikk / musikkterapi

Musikk er et verdifullt virkemiddel for å etablere kontakt, kommunikasjon, samspill og samhandling. Den motiverer også til økt egenaktivitet, noe som bidrar til større forståelse og bevissthet om egen kunnskap. Dette gir dessuten større selvbilde.

I musikkrommet finnes et mangfold av instrumenter av forskjellige slag, fra keyboards, slagverk, trommer og gitarer til rytmeinstrumenter av ulike slag.

Musikken foregår som gruppeaktiviteter og enetimer.

Gruppeaktivitetens innhold varierer. Det kan være sang og samspill med forskjellige instrumenter, fra enkelt spill på små rytmeinstrumenter til rockegrupper.

I enetimer bygges aktiviteten opp etter brukerens behov og funksjonsnivå og ofte etter musikkterapeutiske prinsipper og metoder.