OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL                                                                 Klikk her for kretsvise tall

Antall stemmeberettigede: 14,639    Valgdeltakelse: 61.06%

    Forhånd      Valgting      SumSum   
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm%
 
Det norske Arbeiderparti  387  95  482  2,092  1,195  3,287  2,479  1,290  3,769  42.56
Sosialistisk Venstreparti  59  15  74  235  161  396  294  176  470  05.30
Senterpartiet  89  35  124  579  483  1,062  668  518  1,186  13.39
Kristelig Folkeparti  56  22  78  203  141  344  259  163  422  04.76
Venstre  48  18  66  253  198  451  301  216  517  05.83
Høyre  52  14  66  312  135  447  364  149  513  05.79
Fremskrittspartiet  115  17  132  707  247  954  822  264  1,086  12.26
Pensjonistpartiet  86  20  106  293  71  364  379  91  470  05.30
Bygdelista i Stange  23  21  44  237  141  378  260  162  422  04.76
 
Totaler (for kommunen)..  915  257  1,172  4,911  2,772  7,683  5,826  3,029  8,855 
 
 

Grafisk framstilling:

Valgresultatene er også publisert på www.valgresultat.no

Slik ble resultatene fra de siste stortingsvalgene