Foto: shalamov

Barnehagene i Stange skal være gode lærings- og danningsarenaer, med engasjerte og kompetente ansatte som møter hvert enkelt barn med annerkjennelse og respekt.

Stange kommunes barnehager er organisert under «Virksomhet for barnehager».

Virksomhet for barnehager har ansvar for oppfølging av kommunens private barnehager, og påser at alle barnehagene likebehandles.

Barnehagene i Stange er ulike i driftsform og innhold, slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer barnet og familien best. I sidemenyen finner du oversikt over alle barnehagene våre – både kommunale og private. Her finner du også lenke til betalingssatser og informasjon om redusert betaling.  

Barnehageretten innebærer at alle barn som fyller ett år innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i en barnehage fra den mnd barnet fyller år. For å ha rett på plass må du ha søkt om plass ved hovedopptak med frist 1. mars. Retten gjelder i den kommunen barnet bor.