Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder. Symptomer kan være hukommelsessvikt, vanskeligheter med daglige gjøremål, endring av adferd, redusert initiativ og engasjement..

Demens kan medføre symptomer som: 

  • Hukommelsessvikt - spesielt for nyere data 
  • Sviktende språkfunksjon, f.eks. ordletingsproblemer 
  • Personlighetsendringer 
  • Angst og depresjoner 
  • Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger 
  • Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander
  • Svikt i orienteringsevne

Demenssykdommene er sjeldne hos 50-åringer, men øker i forekomst fra 65-70 års alder, og finnes hos 15-20 prosent av personer over 75 år.Om lag 70 000 er i dag rammet av demens i Norge. I år 2050 vil dobbelt så mange ha demens. Alzheimer-sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50-60 prosent av de som blir syke.