Ottestadstien går gjennom et frodig jordbruksområde. Åkerarealene preger landskapet, men her er også hamnehager og skogholt. Langs stien er kulturminner og spor etter eldre driftsformer samt et rikt plante- og dyreliv. Berggrunnen består av kamborsilurske bergarter - kalkstein og skifer. Løsmassene er et mektig dekke av morene med enkelte markerte kalkrygger.Rasteplass ved Musli. Foto: Egil M. Kristiansen
I dette området har 15 grunneiere gått sammen om å gjøre landskapet tilgjengelig for ferdsel til fots. Stien er skiltet Ottestadstien og merket med blå trebrikker. Den følger gamle ferdselsveger, åkerkanter og gardsveger. Stiens standar varierer. Vegen over Atlungstad er egnet for barnevogn og rullestol. Nordre del av stien følger gang og sykkelveg.Ottestadstien - Fjetrebekken
Hele stien er på 15 km og det er fine parkeringsplasser på blant annet Hias. Kartet over Ottestadstien fås kjøpt i Informasjonssenteret på rådhuset og koster kr. 50.

Atlungstad brenneri