Skolen ligger nord i Stange, vest for riksveg 222 på grensen mot Hamar med flott utsikt til Mjøsa og vide åkrer. Elevene kommer fra tettbebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget og fra spredt bebyggelse i Stange vestbygd.

Vi har ca 300 elever fordelt på sju trinn, og ca 47 ansatte fordelt på administrasjon, lærere, assistenter, fagarbeidere, vikarer og praksiskandidater.

Arstad skole har som mål og å utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Arstads visjon er: Inkluderende lek og læringsfellesskap. Inkludering innebærer at alle elever skal føle tilhørighet og ta del i skolens fellesskap.

Standard for pedagogisk praksis i Stange skolen: Inkluderende lek og læringsfellesskap
Våre pedagogiske prinsipper: Oppstart-overgang og avslutning av skoledagen

 

Andre nettsteder:

PP-tjenesten
Nettvett
Opplæringsloven