jrf

Tlf: 416 58 529

jrf@stange.kommune.no 

Jørn-R. Follum landbrukssjef

 • Virksomhetsleder
 • Planarbeid
 • Næringsutvikling i landbruket
 • Veterinærvaktordningen

Tlf: 404 29 527

abw@stange.kommune.no

Arild B. Wennersgaard rådgiver jordbruk

 • SMIL-ordningen
 • Husdyrgjødselforskriften
 • Grøfteplanlegging
 • Gjødslingsplanlegging
 • Autorisasjonsbevis plantevern
 • Autorisasjonsbevis gnagermidler
 • Ajourføring gårdskart (AR5)

mari


Tlf: 400 36 230


mari.hulleberg@stange.kommune.no

 Mari Hulleberg rådgiver jordbruk
 • Regionalt miljøprogram (RMP)
 • Koordinator for landbrukssenteret (Blæstaddagen)
 • Bygdeutviklingsmidler - tilleggsnæring
 • Næringsutvikling i landbruket
 • Landbruk og klima

 

 

 

Hege G. Ottinsen rådgiver jordbruk

(Ett år permisjon fra 27.7.2020)

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Hamar og Løten)
 • Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt
 • Husdyr og beitebruk
 • Husdyrkonsesjon
 • Hjemmeside og fagblad

Kirsti Godager

Tlf: 404 35 918

kirsti.godager@stange.kommune.no

Kirsti Godager rådgiver jordbruk, vikar fra 1.9.2020

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Hamar og Løten)
 • Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt
 • Husdyr og beitebruk
 • Husdyrkonsesjon

ane

Tlf: 404 49 514

awl@stange.kommune.no

Ane W. Lund rådgiver jordbruk

 • Produksjonstilskudd i jordbruket (Stange)
 • SMIL - bygninger
 • Sjukdomsavløsning i landbruket
 • Tidligpensjon

 

Tlf: 404 48 146

brh@stange.kommune.no

Bent Roger Hegg rådgiver skogbruk

 • Skogbruk
 • Lovsaker; skogbruksloven
 • Kontaktutvalg skogbruk/ skogeierlagskontakt
 • Skog - skole
 • Kommunale skoger

Tlf: 404 03 564

karl.owren@stange.kommune.no

Karl Owren rådgiver skogbruk
 • Skogbruk
 • Landbruksveger
 • Lovsaker:
  - jordlova
  - konsesjonsloven
  - odelsloven
  - forpaktningsloven