Gravemeldingsskjema

Graving eller annet arbeide i kommunale veger og i grøntarealer må ikke settes i gang før gravetillatelse er gitt av Stange kommune, kommunalteknikk. 

Gravesøknad: 
GRAVEMELDINGSSKJEMA FOR GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GRØNTOMRÅDER) fylles inn av godkjent entreprenør og sendes Stange kommune, kommunalteknikk.  

Entreprenør mottar gravetillatelse i posten.

Ved graving i fylkesveg skal Statens Vegvesen søkes om gravetillatelse.