Nordstad bofellesskap er lokalisert i Sandvika, sentralt plassert i byggefeltet på Nordstad.

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Marthe Thorsen Lande

Mobil: 9468 86864

Mail: marthe.thorsen.lande@stange.kommune.no

 

Telefon: 625 62740 / 953 30631

Adresse: Fagerlivegen 40, 2312 Ottestad