Gartnervegen er lokalisert i nedre Ottestad

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Marit B. Halvorsen

Mobil: 926 38497

Mail: Marit.Barmoen.Halvorsen@stange.kommune.no

 

Telefon: 625 62735/625 62736

Mobil: 934 51955/908 41818

Adresse: Gartnervegen 20, 2312 Ottestad