Oversikt over endelig stemmetall - Stange kommune - Stortingsvalget 2009

Antall stemmeberettigede: 14.516

Valgdeltakelse: 77,52 %

Parti

 Stemmer

            Prosent

Det norske Arbeiderparti

  5.591

  49.93

Fremskrittspartiet

  1.741

  15.55

Senterpartiet

  1.152

  10.28

Høyre

  996

  08.89

Sosialistisk Venstreparti

  706

  06.30

Kristelig Folkeparti

  421

  03.76

Venstre

  302

  02.69

Pensjonistpartiet

  179

  01.59

Rødt

  56

  00.50

Miljøpartiet De Grønne

  40

  00.35

Det Liberale Folkepartiet

  8

  00.07

Demokratene

  2

  00.01

Kystpartiet

  2

  00.01

SUM

  11.196

 

Se detaljert oversikt over stemmetallene pr. krets her...