KLIKK HER FOR INFORMASJON OM KORONAVIRUS-SITUASJONEN

Denne nettsiden vil først og fremst bli brukt som et verktøy under beredskapsøvelser i Stange komnødnummermune, men vil også kunne være en ressurs i en reell krisesituasjon.

Psykososial krisegruppe:
Tlf. 952 41 155

Kommunens sentralbord:
Tlf. 62 56 20 00

Vakttelefon vann, avløp:
900 88 108


Nødnummer og krisetelefon - klikk her


 

Se også den nasjonale siden www.kriseinfo.no

og nettsiden som forteller Slik varsles du om kriser

Slik koker du drikkevannet