Stange kvalifiseringssenter har som mål å sette nyankomne flyktninger og innvandrere i stand til å komme ut i arbeid, eller å ta videre utdanning. De skal lære norsk, og om hvordan det norske samfunnet fungerer.

Målgruppene er: 

  • voksne flyktninger eller innvandrere som har rett og/eller plikt til inntil to års introduksjonsprogram med opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og
  • voksne nyankomne innvandrere som har rett og/eller plikt til 550 timer opplæring i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap.

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år. I tillegg til språk og samfunnskunnskap får nyankomne flyktninger et helhetlig introduksjonsprogram.

Kvalifiseringssenteret er en del av flyktningtjenesten. Du kan besøke oss i Sparebank1 Østlandet sitt bygg i Stange sentrum.

Introduksjonsprogrammet er bestemt gjennom  Lov om voksenopplæring § 1 og Introduksjonsloven.  

 


Mari Brun MaanaStange kvalifiseringssenter

Besøksadresse:
Storgata 39, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange
Tlf. 62 56 27 61

Fagleder
Mari Brun Maana
tlf. 957 51 358