Den 7. mai 2011 ble Tingvoldtorget offisielt åpnet.

Det er opparbeidet en ny torgflate med en liten scene, beplantning, belysning, fontene og benker. Rundt torgflata er det etablert en gate med parkeringsplasser. For detaljer se landskapsplanen.

Dersom det er noen som ønsker å ha arrangmenter på torget må det søkes om tillatelse til dette. Last ned søknadsskjema her..... . Vilkårene som må oppfylles står på side 3 i skjemaet.