«Verdi og opplevelser»

Bekkelaget barnehage ligger i rolige omgivelser på Åkershagan med gode turmuligheter og en stor, flott lekeplass, hvor noe av området er delt inn for de aller minste.

Vår visjon er:

Vi vil gi barna gode opplevelser og verdier som kan danne grunnlaget for en god framtid for hver enkelt.

I dette ligger det at vi legger vekt på gode, nære relasjoner, vennskap, humor og gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Vi ønsker å møte hvert enkelt barn og være med å bygge selvfølelsen, så troen på seg selv og sin egen verdi blir grunnfestet.

Barnehagen har to avdelinger: Blåveisen som er fra 3-6 år og Solstua som er fra 0-2 år. Vi kan også dele inn i aldershomogene grupper, når det passer i forhold til det enkelte barnehageårs alderssammensetning.

Vi driver barnehagen ut fra kristne grunnverdier og følger et opplegg for førskolebarn som er utarbeidet på Ungdom i Oppdrags universitet på Hawaii.

Velkommen til Bekkelaget barnehage