Visma Flyt skole

Visma Flyt Skole er kommunens skoleadminstrative system. Visma Flyt skole for foresatte består av to moduler:

1. Visma Flyt skole - Hjemmeweb
2. Visma Flyt skole - Foreldreapp

 

1. Visma Flyt skole - Hjemmeweb

Logg inn: https://skole.visma.com/stange

Foresatte kan bruke Hjemmeweb til blant annet å:

 • sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker
 • følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • fylle ut søknader
  • pemisjonsøknad
  • SFO-plass (endre plass, si opp)
 • skoleskyss
 • tilrettelegging under eksamen
 • sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

 

2. Visma Flyt skole  - Foreldreapp

Man kan laste ned "Min skole - foresatt" fra App Store (Iphone) eller Google Play (Android).

Med foreldreappen kan man:

 • sende/motta meldinger
 • varsle skolen om fravær