Våre satsningsområder er for tiden:

  • Fagfornyelsen
  • Hjem-skole samarbeid