PR. 01.05.2020
Vi har per dags dato 44 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere, assistenter, renholdere og vaktmestere.

Administrasjonen

Rektor

Rektor
Øivind Grande

(Tlf: 62 56 25 01)

Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen

(Tlf: 62 56 25 02)

sekretær

Sekretær
Marion Engeli

(Tlf: 62 56 25 00)

SFO-leder
Hanne Rubach

(Tlf: 62 56 25 04)

SFO-nestleder er Marthe Enberget Svendsen

Hovedbase SFO: Tlf: 62 56 25 06

1.trinn (Tlf: 62 56 25 08)

Bente Bjørseth - kontaktlærer
Elin R. Holestøl - kontaktlærer
Lene Hofstad - kontaktlærer
Bibbi Svanaasen Sandbæk - trinnlærer

2.trinn (Tlf: 62 56 25 13)

Sølvi Tingstadberget - kontaktlærer
Torgeir Østberg - kontaktlærer
Laila Anette Kanten - kontaktlærer
Jacob Hagelund Simensen - trinnlærer

3.trinn (Tlf: 62 56 25 12)

Karianne K. Stensrud - kontaktlærer
Ragnhild Kjeverud Johannessen - kontaktlærer
Ann Mari Nettum - trinnlærer
Lillian Holm-Gjerde - trinnlærer

4.trinn (Tlf: 62 56 25 11)

Gaute S. Pedersen - kontaktlærer
Stine E. Eriksfallet - kontaktlærer
Elin Sønsterud - trinnlærer

5.trinn (Tlf: 62 56 25 14)

Geir Volla karlsen - kontaktlærer
Inger Olin Vaag - kontaktlærer
Inger B. Nordmo - kontaktlærer

6.trinn (Tlf: 62 56 25 15)

Lillian Nyhus Sønsterud - kontaktlærer
Ailin Eikanes Bjørnstad - kontaktlærer
Sigmund Torstad - kontaktlærer
Annika G. Myhre - trinnlærer
Karine Røhnebæk - trinnlærer

7.trinn (Tlf: 62 56 25 14)

Kent Magne Høgsveen - kontaktlærer
Pål Anders Thorvaldsen - kontaktlærer

Fagarbeidere/assistenter

Ann Helen Aas - fagarbeider
Ann Kristin Avdem - fagarbeider
Hege K. Grosberghaugen - fagarbeider
Stine Jeanette Kløvstad Gundersen - assistent 
Benjamin K. Haugen - assistent
Thea-Marie Westbye - fagarbeider
Mette Kjeverud - førskolelærer
Jens Ottinsen - assistent
Ingebjørg Senum - fagarbeider og sosionom
Annette S. Tangen - fagarbeider
Linda M. Johansson - assistent
Ola Granum - assistent
Håkon Ruud Moen - assistent

Vaktmestere og renholdere:

Erik Dufseth - vaktmester

Jo-Inge Mellum Gylstrøm - Vaktmester

Wenche Sveen - Renholder (Tlf: 62 56 25 09)

Anita Kristiansen - Renholder (Tlf: 62 56 25 09)