PR. 01.10.2021
Vi har per dags dato 47 ansatte på Arstad skole. Disse inkluderer administrasjonen, lærere, fagarbeidere og assistenter.

Administrasjonen

Rektor

Rektor
Øivind Grande

(Tlf: 62 56 25 01)

Assisterende rektor
Hilde Hagelund Simensen

(Tlf: 62 56 25 02)

 

Sekretær
Kamilla Stongstad-Markeng

(Tlf: 62 56 25 00)

SFO-leder
Hanne Rubach

(Tlf: 62 56 25 04)

SFO-nestleder er Marthe Enberget Svendsen

Hovedbase SFO: Tlf: 62 56 25 06

1.trinn (Tlf: 62 56 25 08)

Elin R. Holestøl - kontaktlærer
Karianne K. Stensrud - kontaktlærer
Elin Sønsterud - trinnlærer

2.trinn (Tlf: 62 56 25 13)

Lene Hofstad - kontaktlærer
Bente Bjørseth - kontaktlærer
Gaute S. Pedersen - kontaktlærer

3.trinn (Tlf: 62 56 25 12)

Sølvi Tingstadberget - kontaktlærer
Torgeir Østberg - kontaktlærer
Laila Anette Kanten - kontaktlærer

4.trinn (Tlf: 62 56 25 11)

Kent Magne Høgsveen - kontaktlærer
Ragnhild Kjeverud Johannessen - kontaktlærer
Ann Mari Nettum - kontaktlærer
Annika G. Myhre - trinnlærer

5.trinn (Tlf: 62 56 25 14)

Jacob Hagelund Simensen - trinnlærer
Pål Anders Thorvaldsen - kontaktlærer
Lillian Holm-Gjerde - kontaktlærer
Karine Røhnebæk - spesialpedagog

6.trinn (Tlf: 62 56 25 15)

Inger Olin Vaag - kontaktlærer
Inger B. Nordmo - kontaktlærer
Tonje Vestli - kontaktlærer
Lillian Nyhus Sønsterud - trinnlærer

7.trinn (Tlf: 62 56 25 14)

Bibbi Svanaasen Sandbæk - kontaktlærer
Ailin Eikanes Bjørnstad - kontaktlærer
Sigmund Torstad - kontaktlærer

Miljøterapeuter

Preben Finstad - miljøterapeut
Lise Malèn Mauseth - miljøterapeut

Fagarbeidere/assistenter

Ann Helen Aas - fagarbeider
Ann Kristin Avdem - fagarbeider
Hege K. Grosberghaugen - fagarbeider
Stine Jeanette Kløvstad Gundersen - fagarbeider
Benjamin K. Haugen - fagarbeider
Thea-Marie Westbye - fagarbeider
Mette Kjeverud - førskolelærer
Jens Ottinsen - fagarbeider
Annette S. Tangen - fagarbeider
Linda M. Johansson - assistent
Ola Granum - assistent
Håkon Ruud Moen - assistent
Geir Holm - fagarbeider
Tonje J. Hoel - fagarbeider

Renholdere:

Wenche Sveen - Renholder (Tlf: 62 56 25 09)

Anita Kristiansen - Renholder (Tlf: 62 56 25 09)