STange svømmehall

Stange svømmehall ble åpnet i 2008. På dagtid benyttes svømmehallen av skolene i Stange, mens det er Stange sportsklubb som har ansvaret for driften på kveldstid. 

For spørsmål om åpningstider må dere kontakte SSK, svømmegruppa.

Harald Hoel, telefon 62572617

Henriette M. Hoel, e-post:  henrimho@gmail.com

 

Link til svømmegruppas facebooksider her.....

 

Fakta og historikk om Stange svømmehall:

 • Ved budsjettbehandlingen i 1999 ba kommunestyret om å få utredet 25 m-basseng og bevilget kr. 150 000,- til prosjektering / utredning.
 • I desember 2000 la rådmannen fram for kommunestyret et forprosjekt. Kommunestyret tok forprosjektet til underretning med et kostnadsanslag på 27,2 mill kroner.
 • I desember 2003 fremla rådmannen til kommunestyret en gjennomgang av kostnadene og vurdering av innspill fra andre aktører. Det skal arbeides videre med forprosjektet innenfor en kostnadsramme på 30,0 mill. kroner.
 • I september 2006 godkjente kommunestyret prosjektet for å sendes ut på anbud med en kostnadsramme på 35 mill. kroner.
 • I mars 2007 etter at anbudene forelå ble rammen øket fra 35 mill. til 45,0 mill og byggearbeidene kunne påbegynnes.
 • Bygget består av
  - 25m hovedbasseng med 5 baner. Dybde 1,0 – 1,6m
  - Opplæringsbasseng på 12,5 m. 0,8 – 1,6m
  - 2 elevgarderober med dusj og WC
  - 2 instruktør / lærergarderober
  - betjeningsrom, hall og toaletter, samt rengjøringsrom, lager / matriellrom.
  - hele kjelleren er teknisk rom og lager
 • AREAL
  1.etasje 957 m2
  Kjeller 957 m2
  Bruk av gamle delen av svømmehallen 215 m2
 • BYGGESTART
  Ferdige 30. oktober 2008
  Driftssettes 1. desember 2008
 • ARKITEKTUR
  * Anders Gunnestad
  * Formannskapet, nøktern løsning, enkelt anlegg for skolebruk og idrett etter skoletid.
  * Det er ikke bygget som folkebad
 • Prosjekteringsgruppe: Gunnestad, Aalerud, IBR-elprosjekt, Eiendomsprosjektering
 • Varmepumpe med jordvarme
  * Gjenvinning av varmen fra dusjvannet
  * Det brukes fast klor
 • BYGGING
  Hovedentreprisen Hagen og Godager, Stange
  Varme og sanitær (rørleggerarbeide) Arvid Hanstad, Stange
  Renseteknikk av vann, HOH Birger Christensen
  Luftbehandling, Hamstad
  Elanlegg, YIT