0417 STANGE
OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL

Antall stemmeberettigede: 15,036 Valgdeltakelse: 64.55%


 

 

Forhånnd

Valgting

Sum

Sum

 

Partiliste

Urett

Rett

Sum

Urett

Rett

Sum

Urett

Rett

Stemm

%

                     

Det norske Arbeiderparti

765

192

957

2,753

1,357

4,110

3,518

1,549

5,067

52.58

Sosialistisk Venstreparti

38

24

62

161

96

257

199

120

319

03.31

Senterpartiet

86

30

116

333

259

592

419

289

708

07.34

Kristelig Folkeparti

56

34

90

227

191

418

283

225

508

05.27

Venstre

63

26

89

213

204

417

276

230

506

05.25

Høyre

146

32

178

641

305

946

787

337

1,124

11.66

Fremskrittspartiet

107

29

136

356

202

558

463

231

694

07.20

Miljøpartiet De Grønne

29

9

38

58

64

122

87

73

160

01.66

Pensjonistpartiet

41

9

50

137

40

177

178

49

227

02.35

Bygdelista i Stange

23

15

38

154

130

284

177

145

322

03.34

                     

Totaler (for kommunen)..

1,354

400

1,754

5,033

2,848

7,881

6,387

3,248

9,635

 
                     
                     

OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER

 

Lagt

Mangler

Ukjent

Flere

Ukjent

Herav

Blanke

Stemmetype

til side

stempel

valg

lister

liste

godkj.

sedler

Forhånd

10

0

0

8

1

1

8

Valgting

9

5

0

0

0

4

50

Totaler..

19

5

0

8

1

5

58