0417  STANGE
OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER


 

 

 

0001 Arstad
Antall stemmeberettigede: 1,981    Valgdeltakelse: 56.43%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   336   142   478   336   142   478
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   39   15   54   39   15   54
Senterpartiet   0   0   0   30   32   62   30   32   62
Kristelig Folkeparti   0   0   0   42   59   101   42   59   101
Venstre   0   0   0   46   48   94   46   48   94
Høyre   0   0   0   129   52   181   129   52   181
Fremskrittspartiet   0   0   0   37   20   57   37   20   57
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   7   13   20   7   13   20
Pensjonistpartiet   0   0   0   19   15   34   19   15   34
Bygdelista i Stange   0   0   0   12   17   29   12   17   29
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  697  413  1,110  697  413  1,110
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  8
Totaler..  0  0 0  0 0 0 8
 
 

 

0002 Hoberg
Antall stemmeberettigede: 3,659    Valgdeltakelse: 52.77%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   708   264   972   708   264   972
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   47   30   77   47   30   77
Senterpartiet   0   0   0   53   33   86   53   33   86
Kristelig Folkeparti   0   0   0   92   77   169   92   77   169
Venstre   0   0   0   74   52   126   74   52   126
Høyre   0   0   0   198   90   288   198   90   288
Fremskrittspartiet   0   0   0   64   36   100   64   36   100
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   16   12   28   16   12   28
Pensjonistpartiet   0   0   0   44   6   50   44   6   50
Bygdelista i Stange   0   0   0   16   11   27   16   11   27
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  1,312  611  1,923  1,312  611  1,923
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  8
Totaler..  0  0 0  0 0 0 8
 
 

 

0003 Stange
Antall stemmeberettigede: 2,964    Valgdeltakelse: 48.71%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   492   284   776   492   284   776
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   22   20   42   22   20   42
Senterpartiet   0   0   0   70   72   142   70   72   142
Kristelig Folkeparti   0   0   0   32   23   55   32   23   55
Venstre   0   0   0   28   49   77   28   49   77
Høyre   0   0   0   96   63   159   96   63   159
Fremskrittspartiet   0   0   0   70   33   103   70   33   103
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   8   18   26   8   18   26
Pensjonistpartiet   0   0   0   19   7   26   19   7   26
Bygdelista i Stange   0   0   0   19   10   29   19   10   29
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  856  579  1,435  856  579  1,435
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  9
Totaler..  0  0 0  0 0 0 9
 
 

 

0004 Tangen
Antall stemmeberettigede: 1,017    Valgdeltakelse: 53.49%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   195   102   297   195   102   297
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   12   11   23   12   11   23
Senterpartiet   0   0   0   19   10   29   19   10   29
Kristelig Folkeparti   0   0   0   5   4   9   5   4   9
Venstre   0   0   0   11   12   23   11   12   23
Høyre   0   0   0   29   12   41   29   12   41
Fremskrittspartiet   0   0   0   15   9   24   15   9   24
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   3   9   12   3   9   12
Pensjonistpartiet   0   0   0   11   2   13   11   2   13
Bygdelista i Stange   0   0   0   41   30   71   41   30   71
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  341  201  542  341  201  542
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  2
Totaler..  0  0 0  0 0 0 2
 
 

 

0005 Stenby
Antall stemmeberettigede: 422    Valgdeltakelse: 47.86%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   59   34   93   59   34   93
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   1   0   1   1   0   1
Senterpartiet   0   0   0   2   5   7   2   5   7
Kristelig Folkeparti   0   0   0   2   0   2   2   0   2
Venstre   0   0   0   5   3   8   5   3   8
Høyre   0   0   0   7   10   17   7   10   17
Fremskrittspartiet   0   0   0   13   2   15   13   2   15
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   5   2   7   5   2   7
Pensjonistpartiet   0   0   0   0   1   1   0   1   1
Bygdelista i Stange   0   0   0   25   26   51   25   26   51
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  119  83  202  119  83  202
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  0
Totaler..  0  0 0  0 0 0 0
 
 

 

0006 Ilseng
Antall stemmeberettigede: 1,182    Valgdeltakelse: 56.26%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   177   171   348   177   171   348
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   8   3   11   8   3   11
Senterpartiet   0   0   0   51   35   86   51   35   86
Kristelig Folkeparti   0   0   0   13   9   22   13   9   22
Venstre   0   0   0   12   5   17   12   5   17
Høyre   0   0   0   49   21   70   49   21   70
Fremskrittspartiet   0   0   0   38   25   63   38   25   63
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   5   3   8   5   3   8
Pensjonistpartiet   0   0   0   14   5   19   14   5   19
Bygdelista i Stange   0   0   0   4   6   10   4   6   10
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  371  283  654  371  283  654
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  11
Totaler..  0  0 0  0 0 0 11
 
 

 

0007 Solvin
Antall stemmeberettigede: 1,414    Valgdeltakelse: 50.42%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   252   107   359   252   107   359
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   7   2   9   7   2   9
Senterpartiet   0   0   0   49   37   86   49   37   86
Kristelig Folkeparti   0   0   0   15   6   21   15   6   21
Venstre   0   0   0   14   18   32   14   18   32
Høyre   0   0   0   61   31   92   61   31   92
Fremskrittspartiet   0   0   0   42   26   68   42   26   68
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   2   3   5   2   3   5
Pensjonistpartiet   0   0   0   8   1   9   8   1   9
Bygdelista i Stange   0   0   0   17   10   27   17   10   27
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  467  241  708  467  241  708
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  5
Totaler..  0  0 0  0 0 0 5
 
 

 

0008 Åsbygda
Antall stemmeberettigede: 772    Valgdeltakelse: 57.90%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   191   78   269   191   78   269
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   9   4   13   9   4   13
Senterpartiet   0   0   0   24   10   34   24   10   34
Kristelig Folkeparti   0   0   0   6   3   9   6   3   9
Venstre   0   0   0   9   3   12   9   3   12
Høyre   0   0   0   23   11   34   23   11   34
Fremskrittspartiet   0   0   0   33   18   51   33   18   51
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   5   0   5   5   0   5
Pensjonistpartiet   0   0   0   4   2   6   4   2   6
Bygdelista i Stange   0   0   0   6   5   11   6   5   11
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  310  134  444  310  134  444
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  3
Totaler..  0  0 0  0 0 0 3
 
 

 

0009 Vallset
Antall stemmeberettigede: 1,503    Valgdeltakelse: 55.95%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   339   170   509   339   170   509
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   15   11   26   15   11   26
Senterpartiet   0   0   0   35   25   60   35   25   60
Kristelig Folkeparti   0   0   0   19   9   28   19   9   28
Venstre   0   0   0   14   13   27   14   13   27
Høyre   0   0   0   47   14   61   47   14   61
Fremskrittspartiet   0   0   0   43   30   73   43   30   73
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   6   3   9   6   3   9
Pensjonistpartiet   0   0   0   17   1   18   17   1   18
Bygdelista i Stange   0   0   0   13   13   26   13   13   26
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  548  289  837  548  289  837
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  4
Totaler..  0  0 0  0 0 0 4
 
 

 

9900 Forhåndsstemmer valgstyre
Antall stemmeberettigede: 15,036    Valgdeltakelse: 11.41%
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   742   187   929   0   0   0   742   187   929
Sosialistisk Venstreparti   37   24   61   0   0   0   37   24   61
Senterpartiet   83   30   113   0   0   0   83   30   113
Kristelig Folkeparti   55   34   89   0   0   0   55   34   89
Venstre   61   25   86   0   0   0   61   25   86
Høyre   141   31   172   0   0   0   141   31   172
Fremskrittspartiet   103   29   132   0   0   0   103   29   132
Miljøpartiet De Grønne   29   9   38   0   0   0   29   9   38
Pensjonistpartiet   41   9   50   0   0   0   41   9   50
Bygdelista i Stange   23   15   38   0   0   0   23   15   38
 
Totaler (for kretsen)..  1,315  393  1,708  0  0  0  1,315  393  1,708
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Forhånd  0  0  0  0  0  0  8
Totaler..  0  0 0  0 0 0 8
 
 

 

9902 Stemmer i særskilt omslag
Antall stemmeberettigede: 15,036
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   0   0   0   2   5   7   2   5   7
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   1   0   1   1   0   1
Senterpartiet   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kristelig Folkeparti   0   0   0   1   1   2   1   1   2
Venstre   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Høyre   0   0   0   2   1   3   2   1   3
Fremskrittspartiet   0   0   0   1   3   4   1   3   4
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   1   1   2   1   1   2
Pensjonistpartiet   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Bygdelista i Stange   0   0   0   1   2   3   1   2   3
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  9  13  22  9  13  22
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Valgting  0  0  0  0  0  0  0
Totaler..  0  0 0  0 0 0 0
 
 

 

9903 Lagt til side - tvilsomme
Antall stemmeberettigede: 15,036
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   1   0   1   2   0   2   3   0   3
Sosialistisk Venstreparti   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Senterpartiet   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kristelig Folkeparti   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Venstre   0   0   0   0   1   1   0   1   1
Høyre   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fremskrittspartiet   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Pensjonistpartiet   0   0   0   1   0   1   1   0   1
Bygdelista i Stange   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
Totaler (for kretsen)..  1  0  1  3  1  4  4  1  5
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Forhånd  10  0  0  8  1  1  0
Valgting  9  5  0  0  0  4  0
Totaler..  19  5 0  8 1 5 0
 
 

 

9904 Sent innkomne forhåndsstemmer
Antall stemmeberettigede: 15,036
       Forhånd        Valgting        SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti   22   5   27   0   0   0   22   5   27
Sosialistisk Venstreparti   1   0   1   0   0   0   1   0   1
Senterpartiet   3   0   3   0   0   0   3   0   3
Kristelig Folkeparti   1   0   1   0   0   0   1   0   1
Venstre   2   1   3   0   0   0   2   1   3
Høyre   5   1   6   0   0   0   5   1   6
Fremskrittspartiet   4   0   4   0   0   0   4   0   4
Miljøpartiet De Grønne   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Pensjonistpartiet   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Bygdelista i Stange   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
Totaler (for kretsen)..  38  7  45  0  0  0  38  7  45
 
OVERSIKT TVILSOMME STEMMER OG BLANKE SEDLER
 Lagt  Mangler  Ukjent  Flere  Ukjent  Herav      Blanke
Stemmetype  til sidestempelvalglisterlistegodkj.sedler
Forhånd  0  0  0  0  0  0  0
Totaler..  0  0 0  0 0 0 0