Leksehjelp i Stangeskolen

Leksehjelp er et tilbud for 5. – 8. trinn i Stangeskolen.Tilbudet er frivillig, gratis og med bindende påmelding.

Det settes ikke opp egen skyss.Det betyr at transport til og fra leksehjelp, i forkant og etterkant av undervisningstid, må den enkelte ordne med selv.

Felles rammer for  tilbudet

Leksehjelptilbudet kommer i tillegg til ordinær undervisning, to timer pr. uke pr. trinn. Formålet med leksehjelp er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid.  

Leksehjelp ved Arstad skole

Tilbud om leksehjelp 5.-7.trinn blir gitt på følgende dager og tider i 37 skoleuker. Første og siste uka av skoleåret er det ikke leksehjelp. Det kan skje andre endringer i løpet av året. Beskjed blir da gitt.

Tid for leksehjelp 5.-7.trinn: tirsdager 07:30-08:30 og onsdager 14:15-15:15

I leksehjelp på onsdager åpner vi for at elevene får gå rolig ut/hjem når de har gjort seg ferdig med sitt selvstendige arbeid.

Om morgenene på tirsdag, er dette vanskeligere. Disse dagene er det viktig å ha «nok å gjøre» til leksehjelptiden siden skolen ikke har tilsyn før 08.15 om morgenen for de elevene som er ute før skoletid.

Det vil være lærer fra trinnet til stede i leksehjelptiden.