Ulovlighetsoppfølging

Kommunen har plikt til å forfølge ulovligheter ihht til plan- og bygningsloven.Dette gjøres som regel ved at man ilegges et gebyr for å ha brutt plan-og bygningsloven.

Overtredelsesgebyr er et onde som kommer som følge av en reaksjon på ulovlig forhold (bot). Det er ikke regnet som en straff etter norsk retr, men ilegges administrativt av forvaltningen (kommunen). Gebyret tilfaller kommunen.

For hvilke overtredelser kan overtredelsesgebyr brukes?

Rene formelle overtredelser:

  • manglende tillatelse for tiltak
  • manglende tillatelse for bruk
  • manglende godkjenning mv

Materielle overtredelser:

  • bygging i strid med plan, tekniske krav el.
  • Manglende oppfølging av oppgave/ansvar, for eksempel kontroll

Manglende oppfølging av pålegg eller uriktige/villedende opplysninger.

 

Rammer for gebyrenes størrelse:

  • For de forskjellige overtredelser kan foretak i utgangspunktet ilegges opp til 10000, 50000, 100000 eller 200000 for hver overtredelse, avhengig av alvorlighetsgraden.
  • Privatpersoner kan i utgangspunktet ilegges halvparten av gebyrenes størrelse for de samme overtredelsene.