Teknisk og miljø er et samlebegrep for flere tjenester i Stange kommune. De siste årene har man i større grad inngått interkommunale avtaler, noe som innebærer at flere av tjenestene utføres i samarbeid med bl.a. Hamar kommune. Dette gjelder blant annet renovasjonstjenester og kommunaltekniske tjenester innen veg og vann.

I menyen til høyre finner du mer informasjon om tjenester og fagområder som hører til under samlebegrepet Teknisk og Miljø.