I Stange kommune har vi 1 oppvekstsenter, 8 barneskoler, 3 ungdomsskoler og Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA).  I menyen til høyre kan du finne mer informasjon om hver enkelt skole.

I Stangeskolen har vi to overordnede målsettinger;

  • Økte læringsresultater
  • Et godt lærings- og oppvekstmiljø

Disse målsettingene skal ivaretas i et inkluderende lek- og læringsmiljø, hvor barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. I Stangeskolen er grunntanken at alle barn lærer med rett hjelp og støtte. Du kan lese mer om Standard for pedagogisk praksis i Stangeskolen her.

I Stangeskolen har alle elevene iPad. I tillegg benytter vi Skooler og verktøyene i Office 365. Skriftlig kommunikasjon mellom hjem og skole foregår i Visma Flyt Skole.

I Stange jobber vi sammen for å sikre at vi står sammen som ett lag rundt elevene. Våre nærmeste samarbeidspartnere er HIPPT (Hedemarken interkommunale PPT) og Stangehjelpa.

Har du barn som skal begynne i første klasse i Stangeskolen?
Skolene i Stange har tatt i bruk verktøyet Visma Flyt Skole og all registrering av nye 1.klassinger gjøres gjennom dette verktøyet. Alle aktuelle familier vil få et brev fra skolen med informasjon om skoleplass og veiledning om hvordan man aktivt må takke ja til skoleplassen. Dersom dere er nyinnflyttet i kommunen, ta kontakt med nærskolen.

Viktige samarbeidspartnere

 

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef oppvekst: Atle Teksum, telefon 916 97 394

Rådgiver: Kristin Schjetne, telefon 477 54 894

Rådgiver: Heidi Midtlien, telefon 936 76 740

Prosjektleder for digitalisering: Elin Dybdal Simensen, telefon 913 68 869

Pedagogisk veileder: Lars Magne Mauset, telefon 952 04 470