Dans på stien. Foto: Frederik Garshol

Alle innbyggere i Stange kommune skal ha mulighet til å oppleve og delta aktivt i kultur- og fritidsaktiviteter. Kulturtilbudet i Stange utvikles i samarbeid mellom kommunen, lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Et godt og variert tilbud til alle aldersgrupper er viktig for innbyggernes livskvalitet.