Stange kommune har i overkant av 100 leiligheter til utleie for eldre og uføre.

Botilbudene har som mål å:

  • øke mulighetene for å greie seg selv i egen bolig
  • dekke et servicebehov
  • dekke et behov for trygghet og sosial kontakt
  • forebygge/utsette behov for omfattende pleie på et høyre omsorgsnivå.

Det finnes også private aldersboligstiftelser som har leiligheter for utleie. I tillegg er det sykehjem i Ottestad og på Stange med både korttids og langtidsplasser.

Bo- og servicesenter
Det finnes bo- og servicesenter i Vallset og Ottestad. Disse har henholdsvis 26 og 29 leiligheter. Leilighetene er på 51 m2 og alle har egen bod.

Omsorgsboliger
Det er i dag omsorgsboliger på Ilseng (10 stk.), Romedal (9 stk.), Tangen (8 stk.), Stange (8 stk) og Ottestad (22 stk). Leilighetene på Ilseng, Tangen og Stange er på 55 m2 og utebod. Leilighetene er bygd i ett hus hvor det er laget et fellesrom for beboerne (stue). Omsorgsboligene i Ottestad er bygd som småhus med to og to leiligheter i huset. Her er det både 2-roms og 3-roms leiligheter. Disse er på henholdsvis 62 m2 og 72 m2 og alle har egen utebod.

Servicetilbudet ved bo- og servicesentrene
Servicetilbudet ved bo- og servicesentrene er et tilbud for beboere i sentrene, omsorgsboliger, hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Servicetilbudet består av:

  • kantine/kafeteria
  • bad/vaskerom
  • hvilerom/møterom

I kantina er det mulig å få kjøpt kaffe, kaker og middag hver dag. Middag må bestilles på forhånd.

Ved Vallset og Ottestad bo- og servicesenter er kantina åpen fra kl. 09.00 - 15.00 på hverdager og kl. 10.00 - 15.00 på lør/søndag.

Fellesarealene egner seg godt for aktiviteter. Aktivitetskontakt Gry Bjørke treffes på mobil 48243446, hun vil bistå med å tilrettelegge for dette.

På begge sentrene er det heisbart badekar som kan benyttes både av hjemmeboende eldre og beboerne ved senteret.

Det tilbys fotpleietjeneste enkelte dager.

Fast stab på sentrene består av kokk og assistent/hjelpepleier som er tilstede til kl. 16.00. Servicesentrene er ubemannet etter kl. 16.00.

Tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie gis ut fra den enkeltes behov. Hjemmesykepleien er bemannet døgnet rundt.

Økonomi
Beboerne opprettholder sine trygdeytelser og øvrige inntekter. Kommunestyret fastsetter husleien inkludert kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) se egen link. Strøm og egenandel for andre kommunale tjenester kommer i tillegg. Det er mulig å søke om bostøtte. Se egen link. Beløpet som gis i bostøtte kan variere fra år til år.

Samarbeid med lokalmiljøet
Senteret har "åpne dører" for lokalbefolkningen. Det er et sted med pulserende liv og samvær på tvers av generasjoner.

Det er mulig å låne lokaler til ulike arrangement og møter etter avtale.

Bofellesskap
Lille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap tilpasset mennesker med fysisk funksjonshemming. Vallset bofelleskap ligger i tilknytning til Vallset bo- og servicesenter.

Helse- og omsorgssenter
Ved våre to helse- og omsorgssentre er det totalt 148 plasser. Dette er korttidsplasser, dementplasser og langtidsplasser. For priser se egen link.