Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Hvert fjerde år velger kirkens medlemmer nye menighetsråd med mellom 4 og 10 medlemmer.

De fleste nordmenn (ca. 79 %) tilhører Den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 gudstjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene.

Sentrale kirkelige funksjoner ivaretas av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,  Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Informasjon om kirkene i Stange finner du her!