PlanDialog er en kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser. Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid.

Gå direkte til PlanDialog her

Digital plandialog tilbyr:

 • En side som gir deg mulighet for innsyn og medvirkning i plansaker
 • Planer og samtlige saksdokumenter samlet på samme sted
 • En tidslinje som viser status i planprosessen for planer som er på høring. Alle planer som er på høring vises med blå skravur.
 • Mulighet for å sende inn høringsuttalelser direkte fra siden
 • Tilgang til ulike temalag, flyfoto og 3D-visning

Hvordan finner jeg aktuell plan?:

 • Er planen du er interisert i ute på offentlig ettersyn eller nylig kunngjort vil du finne en artikkel om den aktuelle planen på siden "Offentlig ettersyn". I artikkelen finnes en link som tar deg direkte til aktuell plan i PlanDialogen.
 • Du kan også søke etter aktuell plan direkte i Plandialogen via søkefeltet. Skriv inn deler av plannavn, planid, gatenavn, eiendomsnr eller stedsnavn.  
 • Eller så kan rett og slett bare navigere deg fram ved å zoome og bevege deg rundt.
 • Klikk i kartet, innenfor planen, for å få opp informasjon om planen.
 • Veileder for bruk av PlanDialogen finner du her (Står Hamar kommune)
 • Hjelp til bruk av løsningen får du ved å trykke på "hjelp Hjelp" nederst til venstre i PlanDialogen.

For mer informasjon om kommunens planarbeid, gå til kommunene hjemmeside om Planer.

Tilbake til kartportalen