Her finner du kartløsningene som tilbys av Stange kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Stange. Løsningene er interkommunale og felles for kommunene Hamar, Stange og Løten.

Melding til brukere av Hedmarkenkart for VA-informasjon: kartlag som viser VA informasjon (vann- og avløpsledninger) finner du ikke i kartløsningen. Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet. For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Karl Kristian Ødbehr.

Hedmarken kart

Kommunekart.com tilbyr daglig oppdaterte kart, matrikkeldata og arealplaner på alle plattformer. Finnes også som gratis app, med navn Kommunekart.
Om kommunekart

I dialog med plandata og bestemmelser
Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.
Knapp 3D InnsynHedmarken i 3D
Kartløsning som viser terreng og bygg tredimensjonalt. I tillegg finner du her modeller av enkelte planlagte / pågåene byggeprosjekter og kommunens arealplaner.
Knapp KartbestillingKjøp av digitale kartdata
Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (basiskart og/eller arealplaner). leveres som sosi- eller dxf-fil.
knapp sykkelveg

Sykkelruteplanleggeren
Planlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter. Løsningen fungerer like bra påmobil-telefon, nettbrett og PC.

Lenke til Hedmarken TemadatakartKartløsning som viser DOK/temadata. Her finner du tema som kulturminner, naturmangfold, samfunnssikkerhet, m.m (kart fra ulike statsetater) sammen med kommunens egne kart.