Her finner du kartløsningene som tilbys av Stange kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Stange. Løsningene er interkommunale og felles for kommunene Hamar, Stange og Løten.

Melding til brukere av Hedmarkenkart for VA-informasjon: kartlag som viser VA informasjon (vann- og avløpsledninger) finner du ikke i kartløsningen. Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet. For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Karl Kristian Ødbehr.

Hedmark Kart

Hedmark kart – Publikum! Vår nye kartapplikasjon med tilpasset informasjonsinnhold til publikum. 
 

arealplaner.noArealplaner.no - Planregister
Arealplaner.no er kommunens planregister. Dette er en portal for innsyn i kommunens arealplaner med aktivt kartvindu og tilhørende dokumenter. Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid.
Hedmarken kartVår gamle publikumsløsning som gir innsyn i kartdata m.m. Felles kartapplikasjon for Hedmarken (Ringsaker, Hamar, Løten og Stange) med daglig oppdatert kart, matrikkel og planregister, i tillegg til mange nyttige funksjoner. 
OBS!: Fjernes 1. nov 2021.