Virksomheten plan, bygg og oppmåling bestreber seg på å levere gode tjenester til kommunens innbyggere og andre aktører. For å oppnå vekst og utvikling blir det viktig med oppdatert informasjon på kart, matrikkel og øvrige registere. Dette jobber vi kontinuerlig med.

Våre ansatte har lang erfaring og god kompetanse, og hjelper deg gjerne med alt fra oppmålingsforretninger og grensepåvisninger til husplasseringer og seksjoneringer.