Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede styringsdokument, og er ”alle planers mor”. Den presenterer kommunestyrets visjon og de mål som er satt for Stange kommune.  Kommuneplanen består av en retningsgivende samfunnsdel og en juridisk bindende arealdel. Det er i kommuneplanen politikerne legger premissene for hvordan Stange kommune skal utvikles fremover, både som samfunn og organisasjon. Kommuneplanen er således retningsgivende for all kommunal sektor – og temaplanlegging, og legger føringer for kommunens økonomi og budsjett.

Hovedhensikten med kommuneplanen er å sikre bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, og skal synliggjøre hvordan kommunens egne mål og visjon skal implementeres i den enkelte virksomhet.

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 18.6.2014 er gjeldende 2014 -2026 og kommuneplanens arealdel vedtatt 17.6.2020 er gjeldende 2020-2032. Du finner mer informasjon og kommuneplanens to deler i menyen til høyre

Gjeldende samfunnsdel og arealdel finner du nedenfor:

 

Samfunnsdelen i PDF-formatArealdelen