Eiendomsavdelingen forvalter og drifter kommunens eiendomsmasse som består av 110.000m2 bygg og ca 450 DA med tilstøtende uteareal.  Eiendomsavdelingen har ansvar for nybygg, rehabilitering, drift og vedlikehold av eiendommene. Eiendomsavdelingen har også ansvar for drift av kommunens produksjonskjøkken, mottakskjøkken og kantiner.

Videre ivaretar eiendomsavdelingen prosjektledelse ved utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter og rehabilitering av bygningsmassen. 

Eiendomsavdelingen har også ansvaret for salg av kommunale tomter.

Eiendomsavdelingen sysselsetter 102 årsverk fordelt med hovedtyngde på kjøkken, renhold, byggdriftere og håndverkere.

Eiendomsavdelingen er opptatt av å bygge et godt arbeidsmiljø, et godt omdømme og bidra til et godt samarbeid og gode prosesser i utviklingsprosjekter.