Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bla. å tilrettelegge for møter i kommunestyret, formannskapet, planutvalget og driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune.