1. gangs purring (14 dager etter forfall)gratis

2. gangs purring (28 dager etter forfall)

kr. 50,00 per brev

Erstatningskrav

kr. 100,00 per brev + materialets innkjøpspris

Inkasso

 

 

Gebyrene blir summert, slik at totalt gebyr blir 150 kroner + materialets innkjøpspris for erstatningskrav. (Hvis innkjøpsprisen ikke er kjent, benyttes en standardpris på 300,00 kroner. For dyrere materiale fastsettes prisen etter skjønn.)

Gebyrene er til dekning av porto og administrasjonsutgifter. De må betales selv om materialet blir returnert til biblioteket.

Bibliotek, skoler, barnehager og andre institusjoner slipper normalt å betale purregebyr.

Gebyrsatsene er vedtatt av Stange kommunestyre 13. desember 2006, med virkning fra 1. januar 2007.