REGLER FOR FORDELING AV BARNE- OG UNGDOMSMIDLER:

(Oppdatert etter vedtak i Barn og unges kommunestyre (BUK) 26.nov. 2004)

 

  1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Stange kan søke om Barne- og ungdomsmidler. Enkeltpersoner skal prioriteres  etter skoler, grupper og organisasjoner. Søknadsfristen kunngjøres til representanter i Barn og unges kommunestyre, til skolene, i lokalavisene og på kommunens hjemmesider på internett. Søknaden sendes til BUK-sekretæren, Kultur og fritid, pb. 214, 2336 Stange

 

  1. Pengene bør gå til: Investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangement utenom skoletiden. Pengene kan gå til ting som fritt kan brukes på fritida - ikke bare på skolen.

 

  1. Pengene skal ikke gå til: skoleturer, skolemateriell (ting som kun brukes til undervisning) og drift (for eksempel lønn, husleie, mat og forbruksmateriell).

 

  1. Barne- og ungdomsmidler fordeles en gang tidlig på året.

 

  1. Flere skoler kan frivillig gå sammen om en søknad.

 

  1. Det kan søkes om midler til større prosjekt, der tilskuddet utbetales over inntil tre år, men da må planen være ferdig den første gangen søknaden behandles.

 

  1. Søkere som samarbeider med lag og organisasjoner i nærmiljøet, som arbeider for barn og ungdom, skal prioriteres ved fordeling.

 

  1. Det skal informeres om andre tilskudd og fond det går ann å søke på.

 

Søknadsfrist er 1. mars.