I Stange kommune har vi kommunale veger, fylkeskommunale veger, riksveger, Europaveg og private veger.

Noe i veien?
Har du spørsmål eller synspunkter angående gatelys, veg, trafikk og parkering - eller er det noe du vil melde fra om - gi beskjed til Informasjonssenteret på tlf. 62 56 20 00 eller bruk melding via FiksGataMi.

Kommunaltkenikk har døgnkontinuerlig beredskap for å ta seg av hendelser innen veg, vann, avløp

Stange kommune:
Telefon: 62 56 20 00
E-post:  post@stange.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Storgata 45
Åpningstid: 08:00-15:30
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
* Vakttelefon utenom åpningstid: 900 88 108

Statens vegvesen:
Telefon: 02030
E-post:  firmapost-ost@vegvesen.no
Telefonnummer utenom arbeidstid: 175  (vegtrafikksentralen)
Webside: www.vegvesen.no