Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp

Tilskuddsordningen er vedatt av kommunestyreret 12.05.2011.

Tilskudd til private stikkledninger er en ordning for boliger utenfor regulert område som vil knytte seg til offentlig vann og avløpsnett.

Bestemmelsene for ordningen finner du her.