Vannlekkasjer kan oppdages ved sus i rørene. Abonnenten kan merke endring i vanntrykk eller at vannet blir borte. Lekkasje kan gi vannsig på bakken.

Ved mistanke om vannlekkasje kontakt utførerenheten.  

beredskapstelefon 
tlf 900 88108 (utenom vanlig arbeidstid), 
tlf 625 73500 (hverdager kl:0800 -1530).  

Kommunen vil gjøre undersøkelser for å lokalisere vannlekkasjen. Lekkasjen kan være på privat stikkledning eller på kommunal hovedledning. Feil på privat stikkledning er huseiers ansvar.