Norm for vann og avløp (VA)

VA-normen stiller krav til de kommunale vann- og avløpsledningene med tilhørende anlegg.

Stange kommune har administrativt vedtatt ny VA-norm. Denne normen skal primært sikre at alle nye kommunale vann og avløpsanlegg får god funksjonalitet og lang levealder. VA-anlegg skal også utføres slik at drift og vedlikehold blir så effektivt som mulig.

VA-normen er felles for kommunene Hamar, Løten og Stange. 

VA-normen har følgende temaer relatert til vann- og avløpsnettet:
- Prosjektdokumentasjon
- Utførelse av grøfter og ledninger
- Transportsystem - vannforsyning
- Transportsystem - spillvann
- Transportsystem - overvann

VA-normen er bygd på en mal som NORVAR har utviklet og som er allment tilgjengelig. Den nye normen finnes ved å gå inn på følgende nettadresse: www.va-norm.no Det er utarbeidet lokale bestemmelser der det har vært nødvendig med tilpasninger. Disse finner du også på ovennevnte nettside. For å finne normen som gjelder for Stange, må du velge kommune i menyen til venstre.

---------
Private vann-og avløpsanlegg
For private vann-og avløpsanlegg som er tilknyttet offentlige vann-og avløpsanlegg gjelder
"Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp" (Se Sanitærreglementet , på samme nettsted).