Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Programmet skal være helårlig og på fulltid

  • For et program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er 37,5 timer per uke fulltid.
  • For et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet, vil fulltid være 30 timer per uke.
  • Mer om innhold i program

Hovedelementene i introduksjonsprogram

Programmet skal minst inneholde:

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.