Elevene begynner på skolen kl. 08.30.
1. økt er frem til kl. 10.00.
2. økt er fra kl. 10.15-11.15
Matfri fra kl. 11.15-11.50
3. økt er fra kl. 11.50-12.50
4. økt er fra kl. 13.00-14.00