Demensteamet er en del av kommunens tilbud for hjemmeboende personer som begynner å få utfordringer med dagliglivets aktiviteter.

Hvorfor utrede?

  • Er det demenssykdom?
  • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens.
  • Riktig tiltak til riktig tid.

Hvem kan ta kontakt?

  • Alle kan ta kontakt for en uforpliktende samtale
  • Trenger ingen henvisning fra lege

Hva kan demensteamet gjøre?

  • Hjemmebesøk med kartlegging ved mistanke om kognitiv svikt/ demens.
  • Informere om hva som finnes av tilbud i kommunen.
  • Samarbeide med fastlege og andre aktuelle instanser i kommunen, og spesialisthelsetjenesten.
  • Formidling av hjelpemidler.
  • Følge opp personer med kognitiv svikt/ demens og deres pårørende.

Hvem er vi?

Ergoterapeut Ida Benedicte Udengen

41679881

Spesialsykepleier Anne Ekren

41679880

Ring oss for en prat.

Du treffer oss på mobil på tirsdager og onsdager 08.00 – 15.30

Vi har kontor på Helse og Rehabilitering, Høgmyr, Romedalsvegen 6, 2335 Stange.

Tjenesten er gratis. Trenger ikke henvisning fra lege.

 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester og omsorgsbolig