Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet,

opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde daglivets

funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Dagaktivitetstilbudet for

hjemmeboende personer med demens kan også bidra til nødvendig avlastning for pårørende som står i en

krevende omsorgssituasjon.

For å få mer informasjon og hjelp til å søke på tilbudet kontakt demenskoordinator. 

Silje Gillund, Telefon: 48123077

 

Hvor er vi?                                                                                                                           

Dagaktivitetstilbudet ved Stange Helse og omsorgssenter,
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange.

Åpningstid: Mandag til fredag klokka 9:30-14:00
Telefon: 62 56 22 64. Mobil: 906 23 742
 

Dagaktivitetstilbudet ved Ottestad Bo- og servicesenter,
Håkenstadvegen 16, 2312 Ottestad.

Åpningstid: Mandag, torsdag og fredag klokka 9:30-14:00
Telefon: 62 56 23 11. Mobil: 906 55560

 

Dagaktivitetstilbudet ved Vallset Bo- og servicesenter,
Skalbergvegen 5, 2330 Vallset.

Åpningstid: tirsdag og onsdag klokka 9:30-14:00
Telefon: 62 56 2411. Mobil: 906 84250

 

Ambulerende dagaktivitetstilbud, tilrettelegges etter behov                                                                                       Telefon: 41679881

 

Inn på Tunet Lillehov; Stange kommune har 3 plasser i dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens på Lillehov i Løten, se mer: Lillehov.no